+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Бизнес консултиране – какво представлява и имам ли нужда от него?

Jan 31, 2023 | Консултантски Услуги

Какво представлява бизнес консултирането?

Най-общо казано бизнес консултирането представлява консултиране по въпроси, свързани с финансовата и икономическата дейност на едно предприятие. В зависимост от спецификите на бизнес идеята то обхваща стратегическото планиране на дейността му, избора на подходяща правна форма  и др.

В по-тесен смисъл тази широкообхватна дейност се подразделя на различни категории, целящи да отговорят на различните нужди на отделния предприемач като например финансово консултиране, данъчно консултиране, правно консултиране, маркетинг консултиране, управленско консултиране и др.

Бизнес консултирането има и различни етапи с техните особености в зависимост от това дали се касае за вече съществуващо предприятие или за такова, което тепърва следва да бъде открито.

Необходимо ли е бизнес консултиране при откриване на дружество?

Особено важно и препоръчително е бизнес консултирането при стартиране на вашия бизнес. Поставянето на добро начало на вашата предприемаческа дейност е от съществено значение за нейния успех. Специалните знания, предоставени от подходящия специалист, могат да ориентират предприемача в избора на правилна стратегия за бизнеса. Ето някои от важните стъпки, при които може да се възползвате от специалист по бизнес консултиране:

 • Избор на правна форма – основополагащо за участието на дружеството в гражданския оборот, за  неговите задължения, начин на управление и др. Препоръчително е да се извърши консултация и с юрист.
 • Конкретизиране на бизнес стратегията – важно е предприемаческата идея да бъде поставена в ясни рамки, да се конкретизират всички детайли по отношение на наличните ресурси и очакваните резултати.
 • Извършване на пазарно проучване и съставяне на пазарна стратегия – доброто познаване на пазара и конкурентите е от голямо значение за всяка една дейност, независимо в коя област е тя.
 • Съставяне на бизнес план – той съдържа основна информация за всички области, засягащи дейността на дружеството – брандинг, организация, персонал, логистика и др. и подпомага предприемача при оформяне на конкретна представа за дружеството, както и при формулиране на бъдещи цели.

Искам да открия дружество в Германия. Необходима ли ми е консултация?

Когато става въпрос за откриване на дружество в чужда страна бизнес консултирането е не само препоръчително, но в повечето случаи дори необходимо. Всяка страна притежава своите особености, а Германия се отличава с редица регулации на частната дейност. Доброто познаване на тези особености може да избегне последващи проблеми при основаването или управлението на вашето дружеството в Германия. Тук избора не специалист следва да бъде още по-прецизен, като доста често се налага работа с няколко лица – бизнес консултант, данъчен консултант, юрист, преводач и др. Ако желаете да регистрирате фирма в Германия може да се възползвате от нашето цялостно обслужване. Плюсът е, че може да получите едновременна консултация с професионален бизнес консултант, юрист и преводач едновременно.

Услуги, които предлагаме по отношение на бизнес консултиране за Германия:

 • Консултация относно избора на правна форма – разглеждане на различните опции за конкретно избраната дейност и подпомагане на избора на подходяща правна форма за вашия бизнес в Германия – Einzelunternehmen, UG, GmbH и др.
 • Консултация относно счетоводните и данъчните особености в Германия – обзор на видовете данъци в Германия, данъчни и счетоводни задължения, данъчно третиране на дружеството и др.
 • Консултация относно здравното и пенсионното осигуряване в Германия на собственици/ управители на дружества.
 • Извършване на пазарно проучване по отношение на конкретната област/конкретния град, както и на конкретния продукт/услуга.
 • Консултация относно финансиране на вашия бизнес – различни видове кредити и субсидии в Германия.
 • Връзка с институции – осъществяване на връзка с различни институции- агенции по приходите в Германия, търговски и индустриални камари в Германия (IHK), синдикални организации (Genossenschaften) и др.
 • Изготвяне на цялостен бизнес план.

Начин на консултиране – онлайн чрез видеоконференция, по телефона, предоставяне на писмени материали- презентации и документи с желаната информация, в един от офисите ни.

Tansu Osman

0 Comments

Share This