+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Данъчна декларация за Германия за предходни години

Jan 26, 2023 | Немско законодателство

Мога ли да си възстановя наднесен данък в Германия за предходни години?

Въпросът относно подаване на годишна данъчна декларация в Германия е един от множеството въпроси, с които българските граждани, пребиваващи във ФРГ  се сблъскват ежегодно. Немското данъчно законодателство се различава значително от българското данъчно законодателство, което води до объркване у българските граждани, които до този момент не са се сблъсквали с немските данъчни закони. А един от въпросите, който получаваме най-често е свързан с това, за колко години назад може да бъде възстановен надвнесен данък доход на физическо лице в Германия.

Тези, които по закон са задължени да подават годишна данъчна декларация (Einkommensteuererklärung) едва ли ще забравят да го извършат, тъй като при пропускане на законовия срок за подаване на такава декларация ще получат писмено предупреждение от съответното териториално поделение на данъчната институция, като ще им бъде указан и срок, в който следва задължително да подадат годишната си данъчна декларация. А тези, които не са задължени, но все пак имат желание да си възстановят надвнесен данък доход в Германия, могат да го направят до 4 години назад. Това важи както за лицата, които пребивават в Германия, така и за тези, които са напуснали страната- напусналите Германия също могат да подадат данъчна декларация и да получат възвръщане на данъка, ако такъв е бил наднесен в някоя от предходните 4 години.

За колко години назад мога да си върна надвнесен данък в Германия през 2023 г.?

Имайки предвид законово определения срок от 4 г., срокът за подаване на годишна данъчна декларация за Германия за 2019 г. изтича на 31.12.2023 г. След приключване на настоящата година, възможността за възстановяване на надвнесен данък за 2019 г. ще се преклудира и подаването на декларация няма да доведе до желания резултат- тя няма да бъде разгледана от немската данъчна институция.

Обръщаме внимание още веднъж на това, че при подаване на годишна данъчна декларация следва да потърсите специалист, който е запознат както с немското, така и с българското данъчно законодателство, тъй като наличието на българско гражданство, пребиваване на членове на семейството извън Германия и др. са специфики, засягащи и европейското данъчно право, с които избрания от вас консултант трябва да бъде запознат. Неправилното подаване на годишна данъчна декларация може да доведе до нежелан резултат, като вместо лицето да получи възвръщане, поради грешки при подаване на декларацията може да се наложи да доплаща още данъци.

Tansu Osman

0 Comments

Share This