+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Детски надбавки в Германия през 2023 г.

Jan 26, 2023 | Немско законодателство

Има ли промени в Kindergeld през новата година?

Темата за детските надбавки в Германия е една от темите, които най-много вълнуват българите, пребиваващи и работещи там. Това е и една от темите, за които в интернет пространството може да бъде намерена много неточна информация. Погрешната информация е свързана предимно с подготовката на документацията, както и с правото на получаване на детски надбавки в Германия. Често срещани са и погрешните съвети относно комуникация с институцията.

През новата 2023 г. няма значителни промени, засягащи детските надбавки в Германия. Както всяка година и през 2023 г. има промяна в техния месечен размер, като и тази година е налице увеличение. За първо, второ и трето дете размерът на надбавките от 01.01.2023 г. ще е 250,00 евро на дете на месец. Условията, на които трябва да отговарят семействата, желаещи да получават детски надбавки остават непроменени. Срокът за получаването им също остава непроменен- 6 месеца назад от месеца на подаване на молбата, ако лицето е пребивавало и работило в Германия през този период. Напомняме, че за лица, чиито деца живеят в България, също съществува възможност за получаване на детски надбавки при отговаряне на останалите нормативно определени условия.

Детски надбавки в Германия при някои специфични случаи

Съществуват множество митове относно правото на получаване на Kindergeld и условията, на които следва да отговарят семействата, за да бъдат одобрени. Искаме накратко да се спрем на някои от най-разпространените от тях и да дадем кратка уточняваща информация. Както вече беше казано, ако детето и някой от двамата родители не пребивават в Германия, също съществува възможност за получаване на детски надбавки. Същото важи и ако детето живее с баба или дядо в България, а майката и бащата живеят и работят в Германия. При работа с регистрирано Gewerbe лицето отново има право да кандидатства за детски надбавки. Правото на кандидатстване и респективно на получаване на детски надбавки в Германия съществува и ако деклараторът няма адресна регистрация в Германия. В тези случаи въпреки липсата на адресна регистрация лицето трябва да живее и работи там.

Всеки един от тези случаи е специфичен и лицето следва да отговаря на множество други условия. Правилната подготовка на документацията е от съществено значение за получаване на одобрение от институцията. Казусите, свързани с детски надбавки, са строго индивидуални и изискват също толкова индивидуален подход от страна на консултанта.

Tansu Osman

0 Comments

Share This