+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Какво трябва да направим при напускане на Германия

Oct 18, 2023 | Немско законодателство

Както пребиваването в Германия, така и напускането на страната са свързани с голяма доза бюрокрация, с която българските граждани се сблъскват. За безпроблемното напускане на страната е важно да подготвите необходимите документи за това, както и да извършите някои важни процедури. Ето някои важни моменти при напускане на страната:

  • Подаване на предизвестие за напускане на работа (Kündigung)

Ако не сте уволнен и напускате работа по собствено желание е необходимо да инициирате съответната процедура пред вашия работодател като за целта подадете Kündigung. Той трябва да е в писмена форма и да съдържа необходимите реквизити. Също така трябва да бъде съобразен с клаузите на вашия трудов договор.

  • Дерегистрация на адрес (Abmeldung)

Едно от най-важните неща, които трябва да бъдат предприети при напускане на Германия, е заличаването на вашата адресна регистрация (Anmeldung) в страната. Може да направите това лично в съответната община, докато се намирате още в страната.

В зависимост от града, в който сте регистрирани, може да заличите вашия немски адрес и по пощенски път (чрез попълване и изпращане на необходимия за целта формуляр) или дори онлайн. В сайта на всяка община може да направите справка относно възможните начини за Abmeldung. Срокът за премахване на адресната регистрация е двуседмичен след напускане на страната.

При неизпълнение на  задължението за дерегистрация е предвидено наказание за административното нарушение – глоба, която е в размер до 1000 евро (§54 MBG)!

  • Прекратяване на здравното осигуряване в Германия

Това също е една от най-съществените стъпки, тъй като при неизпълнение отново са предвидени санкции. Най-напред е важно да се уточни, че прекратяването на трудовия договор не води до автоматично прекратяване на здравната осигуровка (Krankenversicherung) в Германия. Необходимо е всяко осигурено лице самостоятелно да съобщи за напускане на страната, за последващата страна, в която ще пребивава, както и за статуса на здравно осигуряване след напускане на Германия.

Възможно е да се изискат и справки относно предходни периоди на осигуряване в Германия, които да бъдат представени в следващата страна, в която лицето ще живее. Повече информация по тази тема ще ви предоставим в следваща статия.

  • Прекратяване на детски надбавки (Kindergeld)

Повечето български граждани в Германия получават месечно немски детски надбавки. При напускане на работа в Германия и напускане на страната същите следва да бъдат прекратени, което се извършва чрез писмено съобщаване на немската социална дирекция (Familienkasse).

При липса на съобщаване за напускане детските надбавки ще бъдат превеждани до определен момент, след което от социалната дирекция ще бъде извършена проверка. В резултат на тази проверка ще бъде установено неправомерно получаване на детски надбавки в Германия и получените суми трябва да бъдат възстановени, като се начисляват и лихви.

Напускането на Германия е важна стъпка и е необходимо да бъде извършена спазвайки съответните закони

С какво можем да ви помогнем:

Да оформим  Kündigung и да го предоставим на вашия работодател.

Ако не сте заличили вашата адресна регистрация може да го извършим за вас и след като сте напуснали Германия, без да е необходимо да отивате отново в съответната община.

Ако не сте прекратили здравното си осигуряване в Германия може да го прекратим, като ще получите всички удостоверения и справки на посочен от вас адрес в държавата, в която актуално пребивавате. При натрупани задължения към немска здравна каса може да предприемем процедура по тяхното опрощаване или разсрочено изплащане.

Ако не сте прекратили получаването на детски надбавки в Германия или имате задължения към Familienkasse може да предприемем процедура по тяхното опрощаване или разсрочено изплащане.

Tansu Osman

0 Comments

Share This