+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Какво ще се промени в Германия през 2024?

Dec 23, 2023 | Данъци в Германия

Настъпването на новата година винаги е свързано с голямо вълнение. Тя носи и много промени, които се отразяват както върху професионалния, така и върху личния живот на всички нас. Промените в Германия през 2024 г. са в множество различни области, като не е възможно да бъдат изчерпани в рамките на една статия. Затова предлагаме кратко на изложение на тези промени, които биха засегнали до най-голяма степен гражданите в Германия.

1. Повишаване на прага на необлагаемия доход на физическите лица

Както всяка година, така и през 2024 г. ще бъде повишен прага на необлагаемия доход (Grundfreibetrag), като от 01.01.2024 г. за лица, които нямат сключен граждански брак, той ще бъде в размер на 11.604 евро, а за тези, които имат в размер на 23.208 евро. Така по-голяма част от дохода на работещите в Германия българи ще остане освободен от данък общ доход.

2. Повишаване на Kinderfreibetrag

Отново както всяка година и през 2024 ще е налице повишаване на Kinderfreibetrag – данъчно облекчение за деца. За самотни родители то ще бъде в размер на 3.192 евро, а за семейства: 6.384 евро.

3. Повишаване на Mindestlohn

Около 6 милиона граждани работят на Mindestlohn в Германия. За тях от началото на 2024 ще е налице повишаване на почасовото заплащане с 0,41 евро и по този начин месечната граница на дохода при такъв тип заетост ще бъде 538 евро.

Новата година носи множество промени за българските граждани в Германия.

4. Kindergeld и Kinderzuschlag остават със същите размери

Ежегодното повишаване на Kindergeld и Kinderzuschlag също е нещо, с което българските граждани в Германия са свикнали и което очакват. Но през новата година размерите им ще останат непроменени, като родителите ще имат право да получат детски надбавки в размер на 250 евро месечно за първо, второ и трето дете, както и на Kinderzuschlag в размер на до 250 евро месечно на дете.

5. Повишаване на минималната работна заплата

От 01.01.2024 г. минималната работна заплата в Германия ще бъде в размер на 12,41 евро на час. Тук следва да се отбележи, че минималната работна заплата е различна за някои отрасли и също така варира в зависимост от наличието на квалификации. За размера на минималната работна заплата в различните браншове през 2024 г. е достъпна информация в интернет.

6. Повишаване на ДДС в ресторанти и заведения

По време на пандемията, за ограничен период от време, беше въведено намалено ДДС в размер на 7% за ресторантьорския бранш. През 2024 г. ДДС възвръща по-ранната си стойност и консумираните от потребителите стоки в ресторанти и други заведения за хранене ще бъдат облагани с ДДС в размер на 19%.

Пожелаваме на всички български граждани здрава и ползотворна нова година!

Tansu Osman

0 Comments

Share This