+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Кой трябва да подава данъчна декларация в Германия?

Nov 12, 2023 | Uncategorized

След последната ни статия относно митовете за данъчната декларация в Германия получихме множество запитвания относно това кои лица са задължени да подават такава в Германия и при какви условия. Темата е много обширна, поради което няма как да я изчерпим в рамките на една статия. Тъй като тематиката попада в нашата експертиза ще продължим да я разглеждаме в серия от последващи статии.

Ето кои са лицата, които по закон са задължени да подават данъчна декларация в Германия всяка календарна година:

  • Самоосигуряващи се лица (Selbstständige)
  • Лица упражняващи свободна професия (Freiberufler)
  • Лица, които са регистрирали Gewerbe
  • Определени категории лица, които са назначени на работа с трудов договор в Германия

При горепосочените лица данъчна декларация трябва да бъде подаде всяка календарна година без изключение!

Напомняме също, че декларация се подава винаги за изминала година.

Необходимо ли е лицата работещи с трудов договор да подават данъчна декларация в Германия?

Не всички лица работещи с трудов договор са задължени съгласно германското данъчно законодателство да подават годишна данъчна декларация (Einkommensteuererklärung). За тези, за които не съществува такова задължение, могат да го направят, ако ще получат възстановяване на надвнесен данък, което е честа хипотеза. До възстановяване на данък се стига особено често при наличие на високи разходи през изминалата календарна година. Освен възстановяването на надвнесен данък и законовото задължение за подаване на данъчна декларация съществуват и редица други причини, поради което данъчно задължено лице в Германия да пожелае да подаде такава.

За лицата, които не са задължени да подават годишна декларация, немското данъчно законодателство позволява подаване на декларация за изминалите 4 години. Тоест надвнесен данък може да се възстанови само до 4 години назад от актуалната календарна година. За лицата, които са задължени да подават данъчна декларация в Германия, това правило не се прилага. Както уточнихме не всички лица, които са назначени на трудов договор за задължени. А кои са задължените от тях лица?

  • При получаване на трудово възнаграждение от няколко работодателя – ако работите на няколко места с трудов договор, т.е. притежавате данъчна класа 6 в Германия.
  • Ако освен заплата сте получили други приходи в размер над 410 евро за изминалата календарна година, примерно хонорари, приходи от наем и др.
  • Ако сте получили един от следните видове приходи в размер над 410 евро през изминалата календарна година: Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Krankengeld.
  • Женени лица с комбинация на данъчните класи 3/5 или 4 с фактор.
  • Лицата, които са неограничено данъчно задължени в Германия със съпруг пребиваващ в чужбина – в тази категория попадат сравнителна част от работещите в Германия български граждани.
  • Разведени или овдовели лица, които са сключили брак в рамките на същата календарна година – за тях също съществува задължението за подаване на германска данъчна декларация.

Задължените лица не следва да пропускат подаването на годишна декларация! 

Това бяха накратко лицата, които са задължени да подават Einkomensteuererklärung в Германия ежегодно. Изброяването ни не е изчерпателно – налице са и други хипотези, които водят до задължение за подаване. С оглед краткост на изложението сме описали най-често срещаните такива сред българските граждани в Германия. В следващи статии ще продължим да навлизаме по-дълбоко в темата за данъчното облагане в Германия.

Tansu Osman

0 Comments

Share This