+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Напускане на Германия през 2024 г.

Jan 22, 2024 | Uncategorized

Напускането на една страна е свързано с немалко предизвикателства, но и с редица задачи, които трябва да се свършат, за да бъде то безпроблемно и да не влече негативни последствия след себе си. В работното ни ежедневие се сблъскваме често с проблемите на български граждани, които са напуснали Германия, без да извършат необходимите за това процедури и да спазят законовите разпоредби.

Повечето процедури при напускане изискват не само познаване на езика, но и на закона! Необходимо е спазване на определена форма на документацията, както и на срокове! 

За да ви улесним сме приготвили чеклиста на най-важните от тези задачи, на които следва да обърнат внимание напускащите Германия, като сме ги разделили на различни категории за ваше улеснение. За да се ориентирате по-добре ще прибавим и някои кратки уточнения.

Може да се обърнете към нас както за подготовка на всички документи, свързани с напускането на Германия преди да сте напуснали страната, както и след това, ако сте забравили да извършите някои от процедурите или срещате затруднения. Предлагаме  пълен пакет “Напускане на Германия” и съдействие относно единични процедури.

Ето кои са най-важните неща, които трябва да спазим при напускане на Германия:

1. Работа
 • Ако напускате по собствено желание е необходимо да подадете предизвестие в писмена форма до вашия работодател, като тук следва да се спазят както разпоредбите на закона, така и особеностите на вашия индивидуален трудов договор.
 • Ако желаете да получавате обезщетение за безработица – Arbeitslosengeld или да получите удостоверение за трудовия ви стаж в Германия следва да се обърнете към местната агенция по заетостта – Agentur für Arbeit или наричано още Arbeitsamt. Може да подадете документи към тях по пощенски път или да се регистрирате онлайн.
 • Ако получавате социални помощи от Jobcenter задължително следва да ги информирате за напускането.
 • Необходимо е съобщаването на новия ви адрес и на Finanzamt.
2. Застраховки/ осигуровки
 • Задължително следва да прекратите вашата здравна осигуровка в Германия, тъй като тя не се прекратява автоматично с напускане на работа. Следва да направите това писмено. В противен случай ще продължат да ви се начисляват месечни задължения за здравни осигуровки в Германия.
 • Препоръчително е да изискате писмено удостоверение от здравната каса за осигурителните периоди в Германия до напускане.
 • Ако имате други сключени застраховки в Германия: Unfallsversicherung, Haftpflichtversicherung и др., следва да уведомите писмено застрахователната агенция за напускането на страната и да прекратите договора с тях.
 • Добре е да изискате вашето пенсионно досие от Deutsche Rentenversicherung, което ще удостовери вашите осигурителни периоди. Ако има липсващи данни в пенсионното ви досие следва да бъдат уточнени, за да се избегнат бъдещи проблеми.
3. Жилище 
 • Подаването на предизвестие за напускане на жилище е задължително, като следва да се спазят условията и срока, които са предвидени във вашия договор за наем, за да избегнете плащане на евентуална неустойка.
 • Дерегистрацията – Abmeldung следва да извършите в общината. Срокът за извършване е двуседмичен, като ако не се спази се дължи глоба. Дори вече да сте напуснали физически страната трябва да се погрижите за премахване на адреса!
 • Ако получавате Wohngeld следва задължително да информирате институцията. Същото важи и ако някой член на домакинството е напуснало Германия.
4. Семейство
 • Задължително следва да бъдат прекратени детските надбавки в Германия, тъй като за недължимо получени надбавки се дължи не само връщането им, но се начисляват и наказателни лихви.
5. Финанси
 • Прекратяването на немската банкова сметка също се извършва по писмен път, като сумите, които са налични в сметката към него момент могат да бъдат преведени по друга банкова сметка. Важно е банката да получи информация за новия ви адрес, за да осъществява с вас контакт при необходимост.
 • Много е важно да съберете и запазите необходимата документация за бъдещата ви данъчна декларация, защото с напускането на страната задължението за подаване на такава не се премахва!
6. Други
 • В зависимост от индивидуалната житейска ситуация на всеки са налице различни договори, които лицето е сключило. Тяхното писмено прекратяване е необходимо, за да се избегне начисляването на суми за неплатени задължения, както и лихви.

Готови сме да ви съдействаме при наличие на въпроси относно напускането на Германия. Може да се свържете с нас на посочените телефони или на посочената електронна поща.

 

Tansu Osman

0 Comments

Share This