+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Преводачески/Административни услуги

Изброените услуги се извършват от лицензиран преводач по немски език. Консултациите могат да бъдат извършени на български, турски, английски и немски език. Предлагаме и водене на делова коренспонденция с бизнес партьори в Германия.

v

Устни преводи

Можете да се възползвате от тази услуга при посещение на най-различни институции. Услугата включва устен превод при посещение на институцията или придружаване при запазен час (Termin). От услугата може да се възползвате и при провеждане на делови срещи.

i

Водене на коренспонденция

Писмената коренспонденция с различни институции е задължителна част от ежедневието в Германия. При необходимост от разтълкуване и превод на Вашите писма, както и от оформяне на писмен отговор, може да се обърнете към нас.

h

Писмени преводи

Писмените ни преводи се извършват от торизиран преводач по бърз и удобен начин по пощенски или електронен път.

Информация относно икономически и данъчни въпроси

По-усложнената данъчна система в Германия често поражда много въпроси за правата и задълженията на гражданите в тази област. При въпроси относно различните категории на данъка в Германия, данъчни декларации, задължителни данъци, такси и др. може да получите професионална консултация от икономист.

t

Помощ при попълване на формуляри

При попълването на формуляри за различни институции е необходимо не само познание на езика, но и опит в работата  с административни документи, както и юридически познания. Може да се възползвате от услугата както при първоначално подаване на документи, така и при последваща коренспонденция с институцията.
w

Консултация относно други възможности

При въпроси относно правото за получаване на различни социални помощи, детски надбавки, субсидии и др., може да получите индивидуална консултация, съобразена с Вашата лична ситуация.

Share This