+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Промени през новата година: данъчна декларация

Jan 5, 2021 | Консултантски Услуги

Уважаеми клиенти и приятели,
Краят на годината наближава и с това много от българските граждани в чужбина започват да си задават въпроси, свързани със законови промени през новата година. Освен това, краят на годината и началото на новата година предразполагат и към преразглеждане на различни видове документация, актуализирането ѝ и напасването ѝ към предполагаеми нови изисквания. До края на настоящата година, екипът ни ще се опита в няколко статии да обобщи промени в различните области, които засягат българите в Германия.
Щом стане въпрос за работа и пребиваване в Германия една от ключовите теми е темата за данъчното облагане. Тук е мястото да напомним, че подаването на данъчните декларации остава задължително за семейните двойки с комбинация от данъчни категории (данъчни класи) 3 и 5, както и за лица, които притежават данъчна категория (данъчна класа) 6. За всички останали тя е доброволна и от нея могат да се възползват лицата, които искат да възвърнат част от надвнесения данък през изминалата година, ако имат такъв.
Срокът за подаване на данъчните декларации и тази година и удължен- желаещите да го направят могат да я подадат до 31.07.2021, като тази дата е от голямо значение за задължените лица. Тези, които подават доброволна декларация могат да го направят и след тази дата без опасност от негативни законови последици като глоба. Освен официално удължения срок, поради факта, че 31.07.2021 е съботен ден, декларациите могат да бъдат подавани до първия работен ден след него, т. е. 02.08.2021.
Положителна промяна е и повишаването на необлагаемата данъчна основа. Така през новата година тя е в размер на 9.696 евро. Така с данък започва да се облага всяка сума, която превишава последната. Друга положителна промяна е и по-голямото данъчно облекчение за родители с деца. През 2021 облекчението ще бъде в размер на 8.388 евро на дете. Обобщено, всичко това означава, че данъкоплатците могат да очакват облекчение в размера на данъка за доход, който ще заплатят за дохода от 2021 г.

Tansu Osman

0 Comments

Share This