+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Промени през новата година: детски надбавки

Jan 5, 2021 | Консултантски Услуги

Продължаваме да ви уведомяваме за промените през новата 2021 година. Темата днес е за новостите по отношение на детските надбавки. Както повечето от българските граждани в Германия вече знаят, детските надбавки не представляват социални помощи, а могат да бъдат разгледани като вид данъчни облекчения. През новата 2021. За всяко дете от семейството размерът на детските надбавки се увеличава с 15 евро. Така размерът на детските надбавки е както следва:
219 евро за първо и второ дете
225 евро за трето дете
250 евро за всяко следващо дете
Възрастта на детето, до която правото за получаване на детски надбавки се запазва оставю непроменена. Така надбавки могат да се получават за деца до 18 г. възраст или до 25 г. възраст ако детето е продължило обучението си, независимо дали следва във ВУЗ или прави професионално обучение (Ausbildung). В следващите дни ще публикуваме и подробен списък на датите на изплащане на детски надбавки. Датата на изплащане на детските надбавки се определя от индивидуалния номер, който всеки декларатор получава при кандидастване (Kindergeldnummer).

Tansu Osman

0 Comments

Share This