+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

3 мита за данъчната декларация в Германия

Oct 26, 2023 | Данъци в Германия

Една от темите, която представлява най-голяма сложност за българските граждани в Германия е тази за данъчното облагане на доходите на физическите лица в страната. Данъчното законодателство на двете държави – България и Германия, се различава значително, което води до объркване. По темата може да бъде намерена и много погрешна информация в интернет, което пък от своя страна затруднява още повече българите при подаване на данъчни документи в Германия.

Вярваме, че една от мисиите на юриста е да опровергава погрешна информация и да предоставя правилна такава. С тази статия целим да опровергаем 3 от най-разпространените митове относно данъчната декларация в Германия. Ето кои са те:

  • Ако подам годишна данъчна декларация (Steuererklärung) веднъж, след това трябва да подавам такава всяка календарна година

Задължението за подаване на годишна данъчна декларация в Германия не зависи от брой подавания или от наличие на първоначално подаване. Определени категории физически лица (като например тези, които притежават класа на данъка 3) са задължени по закон да подават декларация всяка година и това не се влияе от факта, дали декларация е подавана през предходни години или не.

  • Ако няма да получа възстановяване на данък (Rückerstattung) няма нужда да подавам данъчна декларация в Германия

Действително при по-голяма част от физическите лица се стига до възстановяване на данък върху доходите им, поради което подаването на годишна данъчна декларация си заслужава от финансова гледна за една много голяма част от българите в Германия.

Но независимо от това дали ще получите възстановяване на данък за дадената година или не, ако сте задължени да подавате данъчна декларация в Германия, следва да го извършите. В противен случай финансовият орган, в случая Finanzamt, има право да наложи глоба.

  • Ако напусна Германия няма нужда да подавам данъчна декларация

Голяма част от българите не знаят или биват погрешно насочени, че при напускане на Германия задължението за подаване на годишна данъчна декларация отпада. Поради това, на значителен брой българи биват налагани глоби. Тези следва да бъдат изплатени дори след напускане на страната.

Ако попадате в една от категориите физически лица, които са задължени да подават Einkommensteuererklärung, ви съветваме да го направите след като напуснете страната, преди да получите предупреждение от Finanzamt или да ви бъде наложена глоба. Съветваме ви да се консултирате с правилните специалисти, които притежават необходимите за това образование, знания и опит!

При получаване на уведомление от Finanzamt следва да се действа бързо и професионално!

Tansu Osman

0 Comments

Share This