+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

3 мита за детските надбавки в Германия

Oct 14, 2023 | Немско законодателство

Макар и често коментирана, темата за детските надбавки в Германия е една от тези теми, по които може да бъде намерена много неправилна информация в интернет – пространството.

Ето едни от най – разпространените митове за Kindergeld в Германия:

  • Детски надбавки могат да се получават само за деца, които живеят в Германия
    Въпреки, че това никога не е било вярно, тази погрешна информация може да бъде прочетена в много форуми в интернет. За получаване на детски надбавки в Германия не е необходимо детето да пребивава на територията на Германия нито да притежава Anmeldung.

 

  • И двамата родители трябва да работят в Германия
    За наличие на правото на получаване на детски надбавки (Anspruch auf Kindergeld) е достатъчно само единият родител да притежава статус на неограничено данъчно задължено лице в страната. Този статус може да бъде придобит по различни начини, които ще уточним в последващи статии.

 

  • Детски надбавки могат да се получават само ако родителят е регистриран в Германия
    Погрешна е и информацията, че за получаване на детски надбавки в Германия е задължително родителят да има Anmeldung в Германия. В практиката ни имаме многобройни случаи, при които нито единият от двамата родители не е бил регистриран някога в Германия. Въпреки това много семейства са били одобрени за получаване на Kindergeld!
Подготовката на правилната документация е от съществено значение за одобрението за детски надбавки в Германия!

Подготовката на правилната документация е от съществено значение за одобрението за детски надбавки в Германия!

 

 

 

 

 

 

В заключение е необходимо да кажем, че всяка една от тези хипотези е специфична. Поради това изисква изключително добро познаване на законодателството на  Германия, касаещо правото на получаване на детски надбавки. При нас може да се консултирате с юрист, специализиран както в немското, така и в българското законодателство.

Tansu Osman

0 Comments

Share This