+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Какво ще се промени в Германия през 2024?

Настъпването на новата година винаги е свързано с голямо вълнение. Тя носи и много промени, които се отразяват както върху професионалния, така и върху личния живот на всички нас. Промените в Германия през 2024 г. са в множество различни области, като не е възможно да...

3 мита за данъчната декларация в Германия

Една от темите, която представлява най-голяма сложност за българските граждани в Германия е тази за данъчното облагане на доходите на физическите лица в страната. Данъчното законодателство на двете държави – България и Германия, се различава значително, което...