+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

3 мита за данъчната декларация в Германия

Една от темите, която представлява най-голяма сложност за българските граждани в Германия е тази за данъчното облагане на доходите на физическите лица в страната. Данъчното законодателство на двете държави – България и Германия, се различава значително, което...