+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Импресум

Тансу Осман КОНСУЛТИНГ ЕООД
consulting companyул. „Иван Аксаков“ 69

9002 Варна
Тел. : +359 89 3494561
Имейл: tansu.osman@gmx.de

Представител: Тансу Осман – Фикрет, управител

Всички документи и файлове на уебсайта на Тансу Осман КОНСУЛТИНГ ЕООД са изготвени с възможно най-голяма прецизност. Въпреки това не можем да поемем отговорност за точността и пълнотата на информацията, за информация и препоръки, отнасящи се до правните области. Изключваме отговорност за щети, които могат да произтекат пряко или косвено от използването на уебсайта и съдържащата се в него информация.

Share This