0049 1743960609 tansu.osman@gmx.de

Tansu osman consulting

Услуги

 

 

Услуги за физически лица

 • Подаване на документи за германски детски надбавки (Kindergeld)- цялостна процедура, включваща попълване и подаване на формуляри, подготовка на необходими документи, отговор на писма от институцията, отправяне на запитване.
 • Разрешаване на проблем с Familienkasse при прекратяване на превода на детски надбавки.
 • Еднократно попълване на формуляри за различни институции- общини, здравни каси, социални дирекции и др.
 • Подаване на документи за подпомагане за наем (Wohngeld)- цялостна процедура и проверка на правото на получаване.
 • Подаване на документи за допълнителни детски надбавки (Kindergeldzuschlag)- цялостна процедура и проверка на правото на получаване.
 • Изискване на документи от различни институции.
 • Официален отговор на писмо от институция.
 • Преглед на документация.
 • Отписване от различни институции при напускане на страната.
 • Прекратяване на различни договори- трудови договори, дог. със застрахователни компании, мобилни оператори и др.
 • Разрешаване на проблем със здравна каса при натрупан дълг.
 • Писане на жалба (Einspruch).
 • Оформяне на документи за такса радио и телевизия (Rundfunkbeitrag).
 • Сравняване на различни застрахователни оферти.
 • Оформяне на документи за пенсионна каса.
 • Търсене на квартира онлайн и подаване на кандидатстване (Bewerbung).
 • Съставяне на автобиография, съобразена с европейските изисквания (Lebenslauf).
 • Подаване на документи за работа (Bewerbung).
 • Помощ при подаване на данъчна декларация.
 • Промяна на класата на данъка.
 • Информация и съдействие при правни спорове.
 • Уговаряне на срещи с различни специалисти- адвокати, счетоводители и др.

Фирмени услуги

 • Откриване на фирма (Gewerbeanmeldung).
 • Закриване на фирма (Gewerbeabmeldung).
 • Попълване на формуляри за данъчни инстанции.
 • Водене на счетоводство (Buchhaltung).
 • Водене на коренспонденция с други фирми или институции.
 • Провеждане на пазарно проучване (Marktforschung).
 • Създаване на цялостен бизнес план.
 • Оформяне на портфолио на фирма.
 • Създаване на рекламна стратегия и оформяне на рекламни материали- мото, лого, дизайн на визитки и др.
 • Консултация относно подходяща правна форма на дейността.
 • Съдействие при промяна на правната форма.
 • Проверка на фирмени данни на немска фирма в търговския регистър.
 • Консултация по данъчни въпроси- задължения, облекчения и др.
w

Преводачески услуги

 • Писмени преводи.
 • Експресни писмени преводи.
 • Специализирани писмени преводи.
 • Устни преводи и придружаване при посещение на институции.

Кариерно консултиране

 • Съдействие при признаване на български дипломи в Германия.
 • Консултация относно езикови курсове.
 • Консултация относно условия за кандидастване в различните университети.
 • Консултация относно различни специалности- план на обучение, изпити и др.

За повече Информация!

2 + 12 =

Köln, Deutschland

tansu.osman@gmx.de

0049 174 3960609

00359 89 349 4561

Share This