+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Tansu osman consulting

Услуги

 

 

Преводачески услуги

 • Лицензирани преводи от заклети преводачи на МВнР. Специализирани преводи на медицински и юридически документи, изготвени в съдействие със специалист от дадената област.
 • Водене на делова комуникация с чуждестранни партньори на английски език, немски език и турски език.
 • Симултанен и консекутивен превод на английски език, немски език и турски език по време на делови срещи с чуждестранни партньори.

Преводите извършваме и онлайн, като получавате вашите преведени документи по електронен път или по поща/куриер по желания от вас начин на посочения от вас адрес!

Консултантски услуги

 • Изготвяне на цялостна документация за германски детски надбавки (Kindergeld) – консултация относно правото на получаване на германски детски надбавки, попълване на документи за Kindergeld, последващо обработване на документи и кореспонденция от германската социална дирекция Familienkasse, водене на писмена кореспонденция с Familienkasse. Съпровождаме ви в процедурата по кандидатстване за германски детски надбавки от подаване на документите до получаването им! Консултации се извършват както онлайн чрез модерни интерактивни методи, така и на място в един от двата ни офиса.
 • Изготвяне на цялостна документация за белгийски детски надбавки за български граждани, които пребивават и работят в Кралство Белгия.
 • Изготвяне на цялостна документация за Kinderzuschlag за деца, които пребивават в Германия.
 • Проверка на решения на Familienkasse и подаване на възражение – при получаване на отказ след кандидатстване за Kindergeld бързата реакция е от съществено значение, защото срокът за възражение срещу решение на Familienkasse е кратък. Извършваме консултациите както онлайн, така и на място в един от нашите офиси.
 • Изготвяне на цялостна документация за получаване на обезщетение за безработица – независимо дали искате да получите обезщетение за безработица (Arbeitslosengeld) докато продължавате да живеете в Германия или желаете да се върнете в България, може да се обърнете към нас за консултация и подготовка на вашата документация.
 • Изготвяне на цялостна документация за немски застрахователни дружества и здравни каси – попълване на документи, отговор на запитвания, отправяне на писмени запитвания, възражение на актове на немски застрахователни дружества или немски здравни каси.
 • Изготвяне на документация при напускане на Германия – залиаване на адресна регистрация (Abmeldung), прекратяване на трудов договор, прекратяване на договори със застрахователни компании, здравни каси, мобилни оператори, банки и др., изискване на документация за осигурителен стаж в Германия, трудов стаж в Германия, период на здравно осигуряване в Германия. Всички услуги извършваме от разстояние, без да е необходимо да посещавате институциите на място!
 • Изготвяне на документация за германско пенсионно осигуряване (Deutsche Rentenversicherung) – изискване на справка относно осигурителен стаж в Германия, подготовка на документи за пенсиониране в Германия.
 • Изготвяне на цялостна документация за Wohngeld.
 • Попълване на формуляри за всякакви немски държавни институции и частни организации.
w

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на счетоводна документация за Германия.
 • Цялостна процедура по изготвяне на годишна данъчна декларация (Einkommensteuererklärung).
 • Цялостна процедура по промяна на данъчната класа в Германия (Steuerklassewechsel).
 • Водене на кореспонденция с немски данъчни институции, отговор на писма на Finanzamt, подаване на възражение към Finanzamt.

Бизнес консултиране

 • Консултации относно създаване на бизнес в Германия –избор на правна форма на дружеството и необходимите документи за регистрация, изготвяне на документи за регистрация на фирма в Германия, изготвяне на пазарно проучване.
 • Изготвяне на бизнес план на български и немски език.
 • Изготвяне на данъчна документация при регистрация като едноличен търговец в Германия или при регистрация на дружество.
 • Изготвяне на документация за членство в браншови сдружения, търговски камари, индустриални камари, синдикати и др.

За повече Информация!

5 + 11 =

Köln, Deutschland

tansu.osman@gmx.de

0049 174 3960609

00359 89 349 4561

Share This